Φροντίδα στο σπίτι

Μετά από αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και αξιολόγηση των δεδομένων, τον ασθενή αναλαμβάνει μια ομάδα που αποτελείται από γιατρό, νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό, φυσικοθεραπευτή, ενδεχομένως εθελοντές και προαιρετικά ιερέα. Η φροντίδα του ασθενούς παρέχεται κατ’ οίκον, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης.

Ο σεβασμός στις επιθυμίες και στην αξιοπρέπεια των ασθενών αποτελούν την πυξίδα της διεπιστημονικής ομάδας στο σχεδιασμό της φροντίδας κάθε ασθενούς. Η ενημέρωση και συνεργασία με τους φροντιστές είναι επιπλέον απαραίτητες προϋποθέσεις στη διεκπεραίωση του έργου μας.

Οι ιατροί: ενημερώνονται για το ιστορικό του ασθενή, αξιολογούν εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, εξετάζουν κλινικά τους ασθενείς, μελετούν την ακολουθούμενη φαρμακευτική αγωγή και, αν είναι απαραίτητο για την ανακούφιση από τα συμπτώματα, την αναθεωρούν και συνταγογραφούν φάρμακα.

Οι νοσηλευτές: μετά από νοσηλευτική αξιολόγηση των αναγκών των σθενών, προβαίνουν όπου απαιτείται σε φροντίδα σώματος, ιδιαίτερα των ασθενών που είναι κλινήρεις, περιποίηση τραυμάτων, κατακλίσεων και στομιών, κάνουν αιμοληψίες και παράλληλα εκπαιδεύουν τους φροντιστές σε τεχνικές υποστήριξης του ασθενούς.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί πραγματοποιούν μια ολοκληρωμένη εκτίμηση των κοινωνικών αναγκών και διερευνούν την υποστηρικτική δομή κάθε οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό προβαίνουν σε: ψυχοκοινωνική στήριξη ασθενών και συγγενών, διασύνδεση με άλλους φορείς υγείας (Κέντρα Υγείας, Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, ΙΚΑ, Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.α) καθώς και με άλλους κοινωνικούς φορείς.

Οι φυσιοθεραπευτές, αναλόγως των αναγκών κάθε ασθενούς αλλά και των περιορισμών, καταρτίζουν ατομικό πρόγραμμα κινησιοθεραπείας, αναπνευστικής γυμναστικής, ή μαλάξεων (πχ μασάζ για το λεμφοίδημα) καθώς και υδροθεραπείας (πραγματοποιείται στην έδρα της Γαλιλαίας) για κάθε ασθενή.

Εφόσον οι ασθενείς το ζητήσουν, παρέχεται πνευματική στήριξη από τον εξειδικευμένο ιερέα της Μονάδας.

Οι λειτουργοί υγείας της Μονάδας συνεργάζονται καθημερινά με τους συναδέλφους τους σε Νοσοκομεία, σε Κέντρα Υγείας, στους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ κλπ), Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι των Δήμων κλπ.

Το ωράριο λειτουργίας στη Γαλιλαία περιλαμβάνει τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ διατίθεται τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας σε επείγουσες, εκτός ωραρίου, περιπτώσεις. Μέλος της ομάδας είναι διαθέσιμο για τους ασθενείς για τηλεφωνική συμβουλευτική παρέμβαση όλο το 24ωρο, σε ειδικό τηλέφωνο επειγόντων. Υπολογίζεται ότι γίνονται 4 κλήσεις ανά 24ωρο κατά μέσο όρο, είτε από τους ασθενείς ή τους φροντιστές τους.

Η ομάδα της Γαλιλαίας επισκέπτεται, αξιολογεί και φροντίζει τους ασθενείς σε ξεχωριστές επισκέψεις, εντούτοις η ιεράρχηση των αναγκών και ο σχεδιασμός του ατομικού σχεδίου φροντίδας των ασθενών, γίνεται από κοινού στην καθημερινή πρωινή σύσκεψη όλων των μελών της ομάδας όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των ασθενών για τη νόσο τους και την εκτιμώμενη πορεία της. Προσεχτικά και έγκαιρα επίσης καταγράφονται οι προτιμήσεις και οι επιθυμίες των ασθενών σχετικά με τον τόπο φροντίδας τους στο τελικό στάδιο της νόσου, την τυχόν πραγματοποίηση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης κλπ.

logia asthenon
kanel logo
 

Το Ίδρυμα
ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ παραμένουν
σταθεροί υποστηρικτές της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
Τους ευχαριστούμε θερμά!


donate now blue


TUV hellas iso9001