Αντί-Δώρων

Οι κουμπαράδες της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" αποτελούν έναν άμεσο τρόπο έμπρακτης στήριξης του έργου της Μονάδας, καθώς επιλέγονται σε διάφορες εκδηλώσεις, σε μυστήρια γάμου και βάπτισης αντί δώρου, σε τελετές αντί στεφάνου και για δωρεές εις μνήμην. Οι χρηματικές δωρεές που συγκεντρώνονται στον κουμπαρά διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες της "ΓΑΛΙΛΙΑΣ".

Αν επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" φιλοξενώντας τον κουμπαρά της σε κάποια εκδήλωση ή μυστήριο μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία στο 210-6635955.donate now blue


TUV hellas iso9001