Πολιτική Ποιότητας

Η "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" έχει πιστοποιηθεί από τον Ιούλιο του 2014 για την "Παροχή Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας για ασθενείς με απειλητική για τη ζωή νόσο" κατά το πρότυπο ISO 9001:2008. Τον Ιούνιο 2017 έγινε η επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά ISO 9001:2015 από την TUV Hellas.


Διαβάστε την Πολιτική Ποιότητας της Μ.Α.Φ. "ΓΑΛΙΛΑΙΑ"

TUV hellas iso9001donate now blue


TUV hellas iso9001