Δραστηριότητες εθελοντώνΥπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για τους εθελοντές στη Γαλιλαία:

  • Ορισμένοι από αυτούς μεταφέρουν ασθενείς στα νοσοκομεία, είτε για να υποβληθούν στην προβλεπόμενη θεραπεία, είτε για προγραμματισμένη συνάντηση με τον ιατρό τους.
  • Άλλοι επισκέπτονται τους ασθενείς στα σπίτια τους ή στο νοσοκομείο και τους κρατούν συντροφιά.
  • Αρκετοί συμμετέχουν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης συντροφεύοντας δημιουργικά και ευχάριστα τους ασθενείς με συζητήσεις, χειροτεχνίες, παιχνίδια κ.ά.
  • Όσοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, συνδράμουν στις ανάγκες της γραμματειακής και της τεχνικής υποστήριξης της Μονάδας, σε μεταφράσεις κειμένων και στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων.
  • Άλλοι αναλαμβάνουν να ενημερώσουν την ευρύτερη τοπική κοινωνία (φαρμακεία, Κέντρα Υγείας, Κ.Α.Π.Η., δημοτικές αρχές κλπ.), για το πρόγραμμα λειτουργίας της Γαλιλαίας. Προβλέπεται σύντομα να συμβάλουν και στην προσπάθεια εξεύρεσης πόρων.
  • Επίσης, πολλοί εθελοντές διεκπεραιώνουν ποικίλες γραφειοκρατικές διαδικασίες κοινωνικών υποθέσεων των ασθενών (αναζήτηση δυνατοτήτων παροχής επιδομάτων, συντάξεων κλπ.).
  • Δεν είναι σπάνιες και οι περιπτώσεις που οι εθελοντές θα κληθούν να μεταφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε άπορους ασθενείς της Γαλιλαίας.
logia asthenon
kanel logo
 

Το Ίδρυμα
ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ παραμένουν
σταθεροί υποστηρικτές της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
Τους ευχαριστούμε θερμά!


donate now blue


TUV hellas iso9001