Ανακοινώσεις Εθελοντών

Το επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντών θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2018.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους τηλεφωνικά στο 2106635955 έως το Σεπτέμβριο 2018, οπότε θα ξεκινήσουν οι προσωπικές συνεντεύξεις με τη Συντονίστρια των Εθελοντών.

Τον Μάιο 2018 θα πραγματοποιηθεί το Διεπιστημονικό Σεμινάριο στις Βασικές Αρχές Ανακουφιστικής Φροντίδας το οποίο απευθύνεται στις σχετικές με την Ανακουφιστική Φροντίδα ειδικότητες (ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, ιερείς, διοικητικοί).


 

 


donate now blue


TUV hellas iso9001