Πρόγραμμα Μετασχηματιστικής Ηγεσίας - Transformational Leadership Programme - Ολοκλήρωση Προγράμματος


Τον Δεκέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκαν οι μηνιαίες τηλε-συναντήσεις με τους συμμετέχοντες και τους συντονιστές του προγράμματος Μετασχηματιστικής Ηγεσίας - Transformational Leadership Programme που διοργανώνει η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" σε συνεργασία με τη Μέριμνα και το Εργαστήριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστημάτων Νοσηλευτικής Φροντίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Όλοι οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας τον πρώτο εκπαιδευτικό κύκλο του προγράμματος ανέλαβαν τη διαχείριση μιας μελέτης που είχε σκοπό την προαγωγή της ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Οι συναντήσεις είχαν στόχο την παρακολούθηση της πορείας των μελετών των συμμετεχόντων, καθώς και την καθοδήγηση και την ενθάρρυνσή τους για την ολοκλήρωση αυτών. 
 
Την βδομάδα 14-18 Ιανουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με την πραγματοποίηση του 2ου εκπαιδευτικού κύκλου, διάρκειας 40 ωρών. Οι θεματικές ενότητες αυτού του κύκλου εκπαίδευσης εστιάζονται στις καλές πρακτικές της ηγεσίας, στις δεξιότητες ενός καλού ηγέτη, στη συνηγορία, στη διαχείριση συγκρούσεων, στη διαχείριση αλλαγών και την αυτοφροντίδα.
 
Στο τέλος της εβδομάδας αυτής πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των μελετών όλων των συμμετεχόντων καθώς και η περιγραφή της διαδρομής τους ως ανερχόμενοι ηγέτες στη διάρκεια αυτού του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος.

                                                                
 

donate now blue


TUV hellas iso9001